ผู้เชี่ยวชาญของ Semalt: การตรวจสอบด้านธุรกิจมีผลต่อผลลัพธ์ SEO ของคุณอย่างไร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันสำหรับกระบวนการ Search Engine Optimization (SEO) อย่างไรก็ตามมีลักษณะทั่วไปในหมู่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพ ลักษณะสำคัญนี้คือการติดตามการกระทำหรือกิจกรรม

Lisa Success ผู้จัดการฝ่ายความสำเร็จของลูกค้าของ Semalt Digital Services อธิบายวิธีการติดตามผลการดำเนินงานทางธุรกิจของคุณในด้านต่างๆช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนในด้านดิจิตอล

กระบวนการติดตาม

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลควรติดตามเป้าหมายและกลยุทธ์การทำ SEO ตัวอย่างเช่นการติดตามสามารถทำได้ในลิงค์ที่จะพัฒนาบนเว็บไซต์โฆษณา Facebook ที่จะนำมาใช้และผู้ใช้ที่จะได้รับการติดต่อบน Twitter การวางแผนและการนำกลยุทธ์ SEO มาใช้ไม่เพียงพอ ผู้เชี่ยวชาญควรสามารถติดตามกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการนำกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลไปใช้

ทำความเข้าใจกับต้นทุน

มีแพลตฟอร์มฟรีสำหรับดึงดูดปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามนักการตลาดดิจิตอลส่วนใหญ่ใช้เงินในบางกรณี การทำความเข้าใจว่าต้นทุน SEO เกิดขึ้นได้อย่างไรทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO สามารถรักษางบประมาณของโปรแกรมการตลาดดิจิทัลได้ การวิเคราะห์ต้นทุนยังช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิตอลสามารถกำหนดผลตอบแทนจากการลงทุนได้ การใช้จ่ายโดยประมาทในการตลาดดิจิทัลอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของ บริษัท

ติดตามผลลัพธ์

กลยุทธ์ดิจิทัลควรจะสามารถบรรลุเป้าหมายของแคมเปญ SEO ได้ ทรัพยากรที่ใช้ในแพลตฟอร์ม Google AdWords ควรสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการจากปริมาณผู้ใช้ที่สูง โฆษณา Twitter ควรเพิ่มจำนวนลูกค้าและรายได้จากการขาย ทรัพยากรที่ใช้ในโฆษณา Instagram ควรปรับปรุงปริมาณการใช้งานของลูกค้าด้วย การตรวจสอบผลลัพธ์เป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาประสิทธิภาพของกลยุทธ์ SEO บริษัท คาดหวังผลลัพธ์ที่แตกต่างเนื่องจากพื้นที่ปฏิบัติการที่แตกต่าง พวกเขามีเป้าหมายที่แตกต่างกัน ผู้เชี่ยวชาญ SEO ควรมุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเศรษฐกิจของ บริษัท

ผลตอบแทนการลงทุน

ความสำเร็จของกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลนั้นพิจารณาจาก ROI บริษัท บางแห่งใช้เงินทุนน้อยที่สุดในกระบวนการ SEO อย่างไรก็ตามพวกเขาสร้างผลบวกจากการขายบริการหรือผลิตภัณฑ์มูลค่าหลายล้านดอลลาร์ บริษัท บางแห่งมีผลขาดทุนแม้ว่าพวกเขาใช้เงินไปหลายพันดอลลาร์ในแคมเปญการตลาดดิจิทัล การติดตามข้อมูลแคมเปญการตลาดดิจิทัลช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO สามารถตรวจสอบว่า ROI นั้นเป็นค่าบวกหรือไม่ รายได้เพิ่มเติมควรถูกสร้างขึ้นระหว่างและหลังแคมเปญ SEO

ติดตามและปรับแต่ง

ความสำเร็จด้านการตลาดดิจิตอลนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยการติดตามกลยุทธ์ SEO ทุกด้าน อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO ควรทำมากกว่าการติดตามผลลัพธ์ เขาหรือเธอควรปรับแต่งกลยุทธ์แคมเปญดิจิทัลเป็นประจำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง ROI ขอแนะนำให้ปรับแต่งกลยุทธ์ดิจิทัลรายวันรายสัปดาห์รายเดือนและรายปี Tweaking ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลมั่นใจได้ว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากแคมเปญการตลาดออนไลน์นั้นมีมากกว่าความท้าทาย

มีแนวโน้มการตลาดดิจิทัลในปี 2560 แนวโน้มการตลาดแต่ละแบบเหล่านี้มีศักยภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจโดยการเพิ่มปริมาณการใช้ข้อมูลลูกค้าและรายได้จากการขาย ผู้เชี่ยวชาญ SEO ควรเข้าใจวิธีการติดตามและปรับแต่งกลยุทธ์เพื่อให้ได้ ROI สูงสำหรับ บริษัท